直到hovedinnhold

Norge må gå lenger om data skal bli det nye gullet

数据在råvarene vi har中。Måten vi i Norge håndterer denne råvaren på, vil være avgjørende for vår fremtid。你能给我发个短信吗?m88下载

数据可以是1高的,0高的,也可以是0高的,也可以是0高的。Men med kunnskap om data og databruk, samt digitale inm88下载frastrukruk og teknologier som jør det mulig å sample, analysere og dele data, kan Norge skape store muligheter og verdier。有意者:在上面

巴克og SIN明升娱乐TEF在阿伦达尔苏卡的指导下,我们将在vi skal vinne kampen om våre数据进行辩论。

我把verdien på dag økonomien I Norge beregnet打到150亿克朗。医生将于2030年在多布尔德弗迪安酒店进行检查,直到300亿克朗。我们将为SINTEF和SINTEF的工作人员提供服务。明升娱乐

维克提格,准备好utydelig信号

我vår介绍regjeringenstortingsmeldingen«压力数据».挪威人可以从威尔第那里得到一些数据,我们可以从这些数据中得到更多的数据。Direktørene我m88help亚太官网巴克数字让我们尽情享受吧。Der vektla de spesielt tre områder hvor det må tas grep hvis Norge skal kunne utnytte mulighettene i data som råvare。

Fremleggelsen av en slik stortingsmelding er et viktig signal om hvor avgjørende data og datahåndtering er for vår hverdag og for vår fremtid。
- Stortingsmeldingen gir et got bilde av nåsituasjonen, og tar opp mange poeng。Men noe mangler, sier konserndirektør Morten Dalsmo i 明升娱乐SINTEF Digital。

我们可以获得数据,直到å bli en resresar som bidrar till innovasjon, konkurransekraft og nye tjenester, må vi ha konkrete rammeverk, verkt若y insentiver for dette。Og aller viktigst - vi må ha kunnskap nok till å kunne utnytte mulighetene。

- Det er ingen tvil om at forskning på - og kunnskap om - data og databruk er avgjørende for at Norge ikke skal gå glipp av enorme verdier i fremtiden, sier direktør Torbjørn Svendsen i NTNU Digital。

Våre institutusjoner bred erfaring med utdanning, forskning og innovasjon knyttet til teknologi og data, og er klare til å bidra。

Bilde av to men
Under Arendalsuka samler torbjorn svensen (til venstre) fm88下载ra NTNU Digital og Morten Dalsmo fra S明升娱乐INTEF Digital kunnskapsrike aktører, for å gi politikerne råd om hvordan Norges dataressurser kan utnyttes。有意者:巴克/ SIN明升娱乐TEF


我是tråd医院的m88下载Digital21Ekspertgruppen for datadeling i næringslivet, oppfordrer vi regjeringen til å:

繁殖kompetanseheving的一个grep:

Regjeringen må legge til rette for at forskning og utdanning skal kunne bygge mer speialistkompetanse på data hos alt fm88下载ra forskere til lærere og ingeniører。在kompetansen heves i alle ledd av arbeidsstokken og at verdien av data synliggjøres i flere utdanninger og videreutdanninger。

Som en del av et kompetanse- og kunnskapsløft, må den nasjonale satsingen på kt -forskning også styrkes。她要去给别人剥皮,也要去给所有的人剥皮,还有både grunnleggende,要去剥皮,还有vendt要剥皮。

Øke næringslivets konkurransefortrinn:

Vi oppfordrer det offentlige til å bevilge tilstrekkelige midler til å opprette minst to nasjonale forskningssentre for næ ringsretet digital化。Dette vil skape unike arenaer for å samle offentlig sektor, næringsliv og forskningsmiljøer, og betraktelig øke Norges evne til å utnytte og anvende kvalitetsdata m88下载fra offentlig og privat sektor。

Norsk næringsliv kan øke sine konkurransefortrinn betydelig ved å utnytte de ressursene som finnes i data, og det kan skapes en ny leverandørindustri som kan leveldata og analyzer till næringslivet。

欧盟Satse年检:

Norge må knytte seg til samarbeidet rundt utvikling av felleseuropeiske dataområder, såkalte "Industrial dataspaces", innen de ni sektorene EU har valgt ut som viktige for datadeling。

Vi vil også vektlegge et tydelig eierskap till EU-programmet DIGITAL。她的må norske myndigheter ta eierskap og aktivt følge opp med nasjonale virkemidler, slik at norske aktører kan få full utbytte av程序。

欧盟和挪威的合作伙伴。挪威næringslivs evne til effektivisering og til å utvikle nye produckter og tjenester vil økes碑文医疗tilgang til store volume av delte og klargjorte data fra EU。m88下载Norge må derfor rigge seg till å gå我接受欧盟的倡议,og esielt satse på utvikling av tekologi som omfaties of europeiske fellessene。

Et viktig steg

我和我的妻子在一起。明升娱乐SINTEF Digital og NTNU Digital er kare til å bidra med våre ressurser og kompetanse。På Arendalsuka tar vi med oss noen v Norges mest kunnskapsrike ak ører på feltet, og gir politikerne noen viktige råd på vei inn mot valgkampen。Sammen可以在飞往挪威的途中得到一些资料。

Arrangementet“Kampen om våre data: Har Norge vinneroppskriften?”持有DN-teltet torsdag 19。2021年8月她的

Publiserttorsdag 12。2021年8月
Kommunikasjonssjef
+47 971 90 339