直到hovedinnhold

NTNU og 明升娱乐SINTEF jøsatte nytt forskningsanlegg i Trondheimsfjorden

26.十月ble den første av到jonsbøyer satt ut ved Munkholmen rett utenite为特隆赫姆。对于特隆赫姆峡湾的数据,我们可以在kommunisere找到。m88下载

Bøyene vil foreta kontinuerlige målinger av havmiljødata, som kan brukes til mange applikasjoner, inkludert til økt miljøforståelse, testing av havsensing teknologi, utdanning og vitenskapelig kommunikasjon, samt og til å støtte lokal miljøpolitikk。

对于tilpasde传感器,我们可以使用rekke funksoner, inkludert partikkelavbildning, akustisk kommunikasjon og et“即插即用”-grensesnitt。Den vil også kunne måle alt m88下载fra plast- og gassinnhold i vannet till å ta bilder av组织者som er usynlig for det blotte øyet, slitesom plankton。我可以把它看成是一种病。

您可以通过数字平台hvor brukerne kan hente ut informasjon了解更多的信息。

Den andre bøyen vil sjøsettes utenfor Ingdalen i Orkland kommune forhåpentligvis senere i høst。Munkholmenbøyen har en直径på omtrent 5米og veier cirka 17吨,og Ingdalen-bøyen har en直径på omtrent 2米。Størrelsen legger til rette for kraftproduksjon via solcelle-, vind- og reservebrenselceller, og plass til de mange sensorene og eksperimentene de skal brukes til。

Bøyene inngår i OceanLab为数据采集提供了最先进的平台。OceanLab在特隆赫姆,Hitra/Frøya og Ålesund,和samarbeid mellom m88下载SINTEF og NTNU, finansiert av挪威forskningsråd。m88下载明升娱乐

Bøyene legger til rette for havmiljøforskning og utvikling av sensorteknologi, og være tilgjengelig for brukere over hele verden。Det er et dynamisk feltlaboratorium som oppmuntrer til samarbeid på tvers av forskningsmiljøer og vitenskapelige disipliner innen teknologiutvikling og testing av løsninger for autonomous operasjoner og havøkosystemovervåkning。

Om实验室

OceanLab/FjordLab er fullskala feltlabororier forskning, utvikling og innovasjon for marin teknologi og vitenskap。Inm88下载frastrukturen konsentreeres rundt tre hav- og fjordområder (hubber), trondheimsjorden, Hitra/Frøya og Ålesund, som vil bli instrument med sensor og annen e-infrastruktur nødvendig for fullskala测试。Fullskala tester gir mulighet till å se det komplette bildet for operasjoner over lang tid。海洋实验室/FjordLab位于海洋空间中心。

En av de viktigste prioritetene til OceanLab, som inkluderer hubber for autonomous skip, akvakultur og undervannsrobotikk, er å gi kunnskap og midler for å støtte det blå/grønne skiftet。天文台是用于制造原型和传感器的平台。黛维尔,gi, brukerne, enkel, og, rask, til, testanlegg, og遥测-koblet数字基础设施,og, 100米医疗vanddybdem88下载。我øpet av infrm88下载astrukturens 10-årige driftsperiode vil den støtte mange nye innovasjooner og oppstarter用于测试og验证av ulike konsepter。

Publisertonsdag 27。oktober 2021
319年930年04