直到hovedinnhold

明升娱乐SINTEF deltar på klimatopm øtet i Glasgow

- Klimaløsningene vi jobber med krever utstrakt samarbeid mellom næringsliv, politikk og forskning på tvers av degrenser。Derfor skal 明升娱乐SINTEF i år øke sit engasjement på FNs klimatopm øte, sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef i SINTEF。

Statsledere klimaavtalen som inngått i Paris i 2015。
Statsledere klimaavtalen som inngått i Paris i 2015。(有意者:Flickr / UNclimatechange UNFCCC)

FN安排商klimatopm øte i Glasgow于11月向å forhandle frem gjennomføringen av Parisavtalen提供190个土地样本。klimatopm øtet, som kalles COP26, er en toneangivende møteplass for myndigheter, politikere, næringsliv, forskningsmiljøer og og interesseorgasjoner。

- Det internasjonale energibyrået (IEA) viste i sin siste rapport at uten betydelig økt internasjonalt samarbeid vil klimaomstillingen bli forsinket med 40 år。Dette er grunnen til vi deltar på COP, sier Nils Røkke som er bærekraftsdirektør i SIN明升娱乐TEF。

Alexandra Bech jørv, Konsernsjef i S明升娱乐INTEF
Alexandra Bech jørv, Konsernsjef i S明升娱乐INTEF

明升娱乐SINTEF har kclimatopm øter helt siden i København i 2009。我år vil S明升娱乐INTEF en økt deltagelse og synlighet, være en del av en norsk paviljong med støtte fram88下载 Utenriksdepartementet sammen med Bellona, Aker Horizons og andre norske ak ører。明升娱乐SINTEF vil også delta på flere arrangement og møter under klimatopm øtet。

Skaleringens裂缝

COP26 tegner till å bli det viktigste klimamøtet siden Parisavtalen ble signert under copi 2015。Nye klimatiltak skal kunngjøres, og det skal legges langsiktige planer og mål for å nå netto nullutslippssamfunnet i 2050。

- Vi er inne i skaleringens tiår: Vi må optimalisere og skape vekst i øsninger der kunnskapen er moden, og Vi må satse der i øsninger i dag, sier Bech jørv。

国际能源机构2050年净零排放Slår fast at kun halvparten av teknologien som jøre et klimanøytralt samfunn innen 2050 er utviklet, altså har vi kun halve svaret, med 29 år igjen。

- Pandemien har demonstrert hvor viktig forskningssamarbeid er for å raskt gi svar på samfunnets utfordringer。Dette gjelder også i klimakapple øpet。Men da må vi øke satsingen på forskning, utdanning og innovasjon。På COP26 ønsker vi å vise hvordan vi har mulighet till å utvikle den teknologien som vil gjøre klimanøytralitet i 2050 mulig, basert på vår omfattende forsknings- og innovasjonsvirksomhet i Norge og Europa, sier Alexandra Bech jørv。

Tre tema:大量的天气预报,气候预报和生物预报

Glasgow er det tre spesielt viktige områder SI明升娱乐NTEF vil fremheve:

  1. 对于大规模的反对,我们必须了解气候变化,也必须了解气候变化
  2. 它是一种基础设施,直到andringerm88下载
  3. Utbygging av nye grønne teknologier på nature premisser

- Alle klimaregnestykkene forutsetter在vi tar CO₂ut av atmosæ ren。男人是她的蹂躏者både løsninger og for skningsinsats。Arbeidet med slike løsninger ønsker vi å diskutere under COP, sier Bech Gjørv。

Går ikke klimautslippene ned, er verden på vei mot 2、7年级学生反对,advte FNs sekret @ António Guterres i september。

- Klimatilpasning er også helt avgjørende for sikre samfunn i en verden som blr varmere, våtere og villere, dette står ikke i motstrid til tiltak for å bremse og stoppe menneskeskapte klimautslipp。我想请您到我这里来,先生。

Det er ifølge FN mulig å unngå 2、7年级学生反对varming,男性Det krever betydelig økt satsing på fornybar energi。

——Energiprosjekter føR直到naturinngrep,侦破er derfor viktig在utbygging av奈energiløsninger动pa en伴侣som respekterer naturen,青岛姒儿尼尔斯·Røkke og遮光板直到戈德地中海结果løsninger som国际化økt vannkraftproduksjon地中海fiskevelferd og overføringslinjer为høyspent卡夫som的er skansomme rovfugler utforming gjennom聪明。

Nils Røkke holder inlegg i forbindelse med COP24 i 2018 i卡托维兹。
Nils Røkke holder inlegg i forbindelse med COP24 i 2018 i卡托维兹。
Publiserttorsdag 23。2021年9月
Kommunikasjonssjef
900 96 295