Til Hovedinnhold.

SkalLøseParkeringskaosfor El-Sparkesykler

明升娱乐Sintef Er ForsknissPartner I Flere Av de Nye Innovasjonsjonsponsjektene fornæringslivetsom norgesforskningsrådvarsletstøttetil denneula。Ett Av Dem KanLøseParteringskaosetfor El-Sparkesykler。

El-Sparkesykler SomStårParkert。
Forskere m88下载Fra 明升娱乐Sintef Skal Hjelpe Bedriften SparkPark MedÅrealiSere deresidéomet keringsystem for El-sparkesykler。Foto:Sparkpark。

我想让他在我的房间里呆上一段时间,但他没有参加这个辩论。Det kan Det snat bli slutt på。Nå我们为火花电站设计了一个系统,m88下载我们为火明升娱乐花电站设计了一个系统。

Gjennom Innovasjonsponspektet jektet Happy City Vil BedriftenSørge在Det Bare VilMuligåAvslutte Leien AV SparkesyklenePåannitte腐烂器。明升娱乐Sintefs Forskere Skal Utvikle Systemet SOM Registrerer Om En El-Sparkesykkel Er·恩纳·恩纳森·埃勒•·诺培尔·恩德克特·帕克林斯集团。Sparkpark.ER EN AV 27 Bedrifter SomFårStøtteFram88下载GorgesForskningsRådForskningsrådforskningsbasert Innovasjon。

Regjeringen OppFordrer TIL Forskning OG Innovasjon OG Skal iLøpetV2021 Dele Ut Totalt 1,3 Milliarder Kroner Til Innovasjonsprosjekter inæringslivet。DeNne Uka Ble Det Klart At Gjennom NorgesForskningsrådHardelt UT 2830,0001010岁脚踏式Prosjekter Allerede,EtterÅ哈比特特·埃尔特拉尔斯克纳德

Skaper nye jobber og løsninger

- vi er heldige som harsåmangebedrifter somtørsatsepåforskningoguvikling。在DefårStøtteTILet Innovasjonsponspekt的27位Bedrifter Betyr Det。forskning gir bedriftene et konkurransefortrinn ogjen bidrartilÅ略带keye jobber ogløsninger。  Det trenger Norge for å løse de utfordringer vi skal håndtere i årene som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø om støtten påforskningsrådet.no。

我喜欢MedSparkparkØnskerogsåselskapet纳布拉流量Å甲板练习岛为Myke Trafikanter。Den Stavanger-Baserte BedriftenHarfåttttteTILÅTuvikleenbærekraftgløsningforÅmåleog simulere vindforolhi iurbanestrøkmellomhøyebygningerved bruk avKunstig intellens(AI)。明升娱乐Sintefs Forskere SkalBiståBedriftenvedÅta ibruk ai-grenenmaskinlæringforÅutvikleen metode som Er langt raskere og bedreÅbruketidlig i designprosessen i byutviklingsprosjekter enn dagens metode。

- Å索吉为Å伊万雷塔迈克特拉多克斯特斯锡金,Komfort og Trivsel er Veldig Viktig在ByggePlanlegging下。DenNoåværendeTeknologienSom BrukesTilÅberebneVindforudinge Er Ekstremt Tidkrevende og Ikke Egnet for Arkitekter Og byplanleggeres raske iterasjon。Deter Derfor et Stechov for En Bedre Teknologi,Sier Senureforsker Massimiliano Ruocco I Sintef明升娱乐 Digital,Som Er Med Som ForskningsPartner。

MåletMedProsjekteteråÅutforskeMulighetene Med Bruk Av Ai forRasktÅkunneBeregneVindstyrker在Utvikling Av Gang-Og SykkelvennligeBymiljøer下。

Videreutvikler Helt ny Teknologi

Roocco Og Hans Kolleger m88下载Fram88help亚太官网SkalOgsåHabbeSammen Med启动Up-Bedriften WinoW自动化,SomOgsåFikkStøtteIDENNERunden。Forskerne SkalBiståMedÅvidereutvikleBedriftens NyeLøsningForAutomatisk Utskifting AV Deler I MaskinIndustrien,Som I Dag En Manuell,Ressurskrevende OG Farlig Jobb。De Skal Blant Annet BrukeMaskinlæring为Åkunneforutsinårdelene er slitte ogmåspriftes ut。Gjennom Prosjektet Skal Teknologien,柯尔特自动工具替代系统(ATRS),GÅFAÅVæreNSåkalt概念验证 - PilotTilÅm88下载BlienPrototypePåEtSymoneR klart用于实施I Intricitien。

Sammen地中海明升娱乐辛特夫社区,Som Er Prosjektleder,ErOgsåforskereFraSim88下载ntef明升娱乐 Digital Alrias I Telias Innovasjonsponsponspekt Geotracks。Prosjektet哈日索姆MAL为SEPåbruken AV 5G OG mobildata我transportanalyser,SOM blant annet brukes直到助教investeringsbeslutninger OM infrastruktur OG直到rum88下载teplanlegging AV offentlig运输。

发布Torsdag 17. Juni 2021
kommunikasjonsrådiver
+47 928 41 601