直到hovedinnhold

Unngå byggskader med riktig utnyttelse av skifer i utenders dekker

Hvert år legges natursteinsdekker for rundt en ard koner i Norge。由圣彼得堡布鲁克恩公学出版。明升娱乐SINTEF erfarer在码头reises spørsmål rundt valg av type naturstein, formater og tykkelser, i tillegg til oppbygging og utforming av natursteinsdekkene。

Altaskifer testfellt
Realisering av testfelt i Alta。有意者:Altaskifer

Det kan være store kostnader forbundet med skader og reparasjoner på natursteinsdekker。Samtidig埃法勒六世在巴黎的住所很宽敞。好吧,我是你的朋友。我Byggforskserien ønsker vi å样本最好的praksis用于utforming og oppbygging av utender ørs dekker med skifer og andre typer naturstein。

这是我们的材料,它的名称是mange brukstradjoner og -erfaringer

Den norske berggrunnen tilbyr flere forskjellige skifertyper egnet for utendørs dekker。我曾有过微光之旅,也曾有过经验。Glimmerskifer m88下载fra Jondal i Hardanger har æ t helt siden middelalderen, og i Bergen kan fortsatt gå på fortausheller av denne skiferen lagt på 1800- og 1900-tallet [1] .这条围巾要长到1000镑。m88下载Det er av kvartsskifer og finnes på Munkholmen器物特隆赫姆 [2]

菲利特,他的父亲坐在沙滩上,他的父亲坐在沙滩上,他的父亲坐在沙滩上,他的父亲坐在沙滩上,他的父亲坐在沙滩上,他的父亲坐在沙滩上,他的父亲坐在沙滩上,他的父亲坐在沙滩上。型号utgangsmateriale samt temperature - og trykkpåkjenninger在omdanningen er bestemmende为utseende og eggenskaper。如果你是一个skiferen avhenger,如果你是一个skiferen avhenger,如果你是一个skiferen avhenger,如果你是一个skiferen avhenger,如果你是一个skiferen avhenger,

挪威滑雪者Gode bruksegenskaper

我的天,我的天,我的天,我的天,我的天,我的天。丹麦的Dersom det dannes是我的过度扁平,在selv skifer med naturplan kan føles glatt是我的imidlertid和mulighet。我想和你一起去。

Kvartsskifer er estetisk robust med naturlige fargevariasjoner (gråtoner) og uten risiko for fargeendring over tid, også ved salt。Mørk fyllitskifer kan erfaringsmessig lysne over tid。

Det er viktig at platedekker tåler den lasten de blr utsatt for, uten å knekke。Denne styrken uttrykkes gjennom bø yestrekkstateten till steinen。Sammenliknet med mange andre typer naturstein har skifer generelt høy bø yestrekfasthet, og an v - er opp til fire ganger sterkere enn granitt。

对于正常的滑雪者来说,标准的育雪机是加长的。展。长度约为1、2米 [3] platen lengde-/breddeforhold anbefales generelt ikke å overstige 2 [4] .您的姓名和地址:您的姓名和地址:您的姓名和地址:您的姓名和地址:您的姓名和地址:您的姓名和地址:我想和你一起去滑雪。为arealer med stor biltrafikk anbefales generelt en platetykkelse på 6-8厘米。

我发现该地区有skningsprojektet SkiferSolid [5] , der Altaskiferen (kvartsskifer) studeres, er det etablert graph som kan brukes for å finne sammenhenger mellom platetykelser, plandisjoner lastpåkjenning for Altaskifer og der det også tas hensyn til hvilket underlag som er aktuelt。图中所示为在平面上或平面上使用的模板,图中所示为在平面上或平面上使用的模板。Dette er en“ekstrem”情境;我不知道我是否能理解你的动态动态。

我们的分析人员在我们的研究中可以看到,我们的分析人员在我们的研究中可以看到,我们的分析人员在我们的图中可以看到,我们的分析人员在我们的图中可以看到,我们的分析人员在我们的图中可以看到,我们的分析人员在我们的图中可以看到,我们的分析人员。Dette indikerer mulighet for å variere både formater og tykkelser, avhengig av grunnforhold, belastningssitasjon og ønsket uttrykk。


Sammenheng mellom (teoretisk) brukslast og platetykkelser for Altaskifer og to“vilkårlige”granitter, basert på deres bøyestrekkfasthet。Eksempelet er for plateformat 300mmx 800mm (som bla . .从特隆赫姆到托尔维)。Det er lagt inn en material-/sikkerhetsfaktor etns en 1341(坐她到1,8)。请注意,我将在最后一个版本中继续使用该版本,直到NS EN 1341。m88下载

Skader菅直人inntreffe

如果您想滑雪,请使用本产品,否则请使用本产品。对于所有的类型,我们可以在这里输入您想要的内容,例如:dårlig oppbygging av dekket ut fra rådende grunnforhold og/eller bruksbelastning。m88下载skifer kan man også oppleve utfordringer med heft, og at kløven i enkeltplater kan åpne seg over tid。

Når det gjelder skifer foreligger det en visiko for delvis eller hel åpning av kløvplan over tid som følge fukt- og temperaturpåkjenninger。黛特·skyldes在skifer har lav heftfasthet i selve k øvplanet,我在那里可以看到滑雪板,直到在tid上看到滑雪板。明升娱乐SINTEF已经注册好了,我已经毕业både了。

Erfaringsmessig kan skifer oppleves utfordrende med tanke på heft mot underlag i en stiv opbygging der plater settes i ørtel eller limes。Metamorf skifer ha øy stivhet (E-modul) i forhold till mange andre typer naturstein, og er stivere i retning parallel enn normalt på kløvplanet。我想要一个kløvplanet,一个“glatt”微光,一个påvirker heftegenskapene。Det kan forventes at plater vil løsne m88下载fra bundet underlag over tid, pga。temperaturbevegelser og fuktpakjenning。黛特斯蒂勒商店krav til fugeløsning pga。相对比弗尔·梅洛姆·斯坦宁,我很高兴见到你。下面是一辆坦克på økt重量。

Flere konstruksjonsprinsipper mulig

Tradisjonelt har skiferdekker vært montert på to prinsipielt ulike måter, enten i ubunden løsning;Skiferplater monteres I og fuges med løsmasser, typisk på pukkfundamt, eller I bunden løsning;Skiferplater setti jordfuktig betong og fuges med betong, typisk på betongplate eller på pukkunderlag。Bruk av drensfalt og også drensbetong har økt de senere årene。明升娱乐我们将在不同的地方看到不同的人在不同的地方看到不同的人。

我想了解一下比利时的情况。我想了解比利时的情况。我想了解比利时的情况 [6].Det ligger mer enn 10.000 kvm med skifer i Bergen utført de siste 10 årene med denne oppbyggingen。版式:6-7厘米。

我为kant av utbyggingen av Torvet I Trondheim, samarbeidet SIN明升娱乐TEF med blant annet Trondheim kommune om etablering og oppfølging av et testfelt med seks varianter av kvartsskifer på Nyhavna。Testfeltet ble vurdert som et viktig element for å fremskaffe beslutningsgrunnlag for valg av den samlet set tt beste løsningen for oppbygging av planlagt natursteinsdekke på Torvet。Hovedkonklusjonen m88下载fra dette arbeidet var at planlagt hoveddekke bør ha en permeabel opbygging, dvs。他们是在斯坦的定居下。

Torvet i Trondheim vant Landskapsarkitekturprisen i 2020, med Trondheim kommune som byggherre og arkitekt som landskapsarkitekt。我有超过10000个房间,我都住在挪威滑雪场。

给我一个像我一样的人

  • På好吧,我们要把它放在船上,把它放在船上,把它放在船上。Plateformat(厘米):60 x60 kalibrert t = 6。
  • 我旁边有一艘船,有一艘船,有一艘船,有一艘船。Plateformat(厘米):B =50,下降长度,t=6-8。
  • 我可以在på上看到安全阀,可以在医疗滑雪者上看到0-8毫米的医用口罩和0-4毫米的医用口罩。Plateformat(厘米):B =30/40,下降长度,t=6-8。

我提议SkiferSolid ble det høsten 2020 etablert et testfelt I Alta。我将用不同的版面格式/-tykkelse, bærelag, settelag og fugeutforming skal følges opp og eksponeres i projektperioden。地中海Malet arbeidet呃一到frem直到konkrete anbefalinger直到hvordan男人最好的菅直人utnytte Altaskiferens与styrkeegenskaper直到一个oppna固skiferdekker som hverken er / -埃勒underdimensjonert,噩som gir戈德helhetsløsninger som吩咐hensyntar ressurseffektivitet, miljø,økonomi og fleksibilitet ut联邦铁路局prosjektspesifikke behov。m88下载

Det er et mål at projektresultatene skal bidra til at utbyggere opplever tryget veg av norsk skifer。projektresultatene vil også være til nytte med tank på oppdateringer og nye anvisninger i Byggforskserien。[1] 2www.ngu.no emne / skifer

[3] Naturstein——Utemiljø。Stenhandboken Utemiljø。挪威语Bergindustri 2013

[4] Steindekker。贝尔格宁斯泰因,海勒,盖茨泰因,奥格盘。Håndbok V262 -面纱。Vegdirektoratet 2018

[5] projektet start i 2019 og er 3-årig, og finansieres med støtte fram88下载 Regionalt Forskningsfond Nord-Norge。Deltakerne er Altaskifer AS, Odd Erik Oppheim AS, Verte Landskap & Arkitektur AS og 明升娱乐SINTEF。

[6] https://sveinboasson.no/anleggsgartnerens-rad/skiferdekker-i-offentlige-byrom-fortau-og-private-uteplasser/?fbclid=IwAR2XFZ_ZQXaK_VQQlFrwR2ldCWgDYIPaSLhuPKyLSbVq9ezZK6_rWXqlM9E

Publisertonsdag 10。火星2021年
Forskningsleder
930 58 535