直到hovedinnhold

ZEN-konferansen 2021: Er det verdt å investere i nullutslippsområder?

Hvordan kan nullutslippsområder bidra til å nå klimamålene og er det verdt å投资他们?黛特·布莱·特玛når NTNU og SINTEF编曲明升娱乐人ZEN-konferansen i Trondheim 19。oktober。

Ny by - Ny flyplass, body ø
ZEN-konferansen har blitt tradisjon, og gjennomføres i år både fysisk og digitalt。插图asjonen viser nullutslippsområdet“Ny by - Ny flyplass”som skal bygges i body ø。病了。: Henning Larsen Arkitekter

Bygninger og områder må i fremtiden vɔre utppsfrie, men også吸引人å bo, arbeide og investere i. Derfor trenger vi mer kunnskap og øsninger。

-我forskningssenteret FME vi jobbet med dette sammen med våre partner fra privat m88下载og offentlig sektor I snart fem år。På årets konferanse skal vi presentere våre løsninger for å nå målet om et nullutslippssamfunn, sier forskningsleder Ann Kristin Kvellheim。

我们可以在这个程序中看到更多的东西。来自奥斯陆大学的生物学教授Dag O. Hessen在医学上为我们提供了帮助。m88下载杰勒珀det med nullutslippsområder?”

Ellers vil du få høre om nye energiløsninger, ressursbruk, innovative anskaffelser, nye forretningsmodeller, politiske rammeverk og sirkulære løsninger for nullutslippsområder。

Hovedtemaer konferansen:

  • Nullutslippsområder: Ressursbruk og energiutnyttelse
  • Planlegging og realisering av nullutslippsområder
  • Nye forretningsmodeller jør nullutslipp lønnsomt
  • 如果你想要创新的话
  • Mot en sikuler fremtid - konsekvenser for byggenæringen

Tid:19.oktober 2021
、:特隆赫姆雷迪森蓝皇家花园酒店

她的名字叫莱斯


Fakta om FME ZEN:

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN)Skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagastslipp。Senteret eret forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd。Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagastslipp。Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål。Et av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilot projekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret。我们的领导人将负责SINTEF社区和SINTEF能源。明升娱乐

Publiserttorsdag 9。2021年9月
Forskningsleder
402 30 315

Prosjektvarighet:

01.01.2017——31.12.2024